PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI:

Máme záujem spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú aktívni v oblasti finančného trhu, ktorí majú praktické skúsenosti ale nie sú spokojní s tým, akú odmenu dostávajú za svoju prácu. Trendy v oblastí financií naznačujú, že nastáva premena trhu - postupný presun z internej distribúcie na distribúciu externú. Preto ponúkame príležitosť hlavne pre tieto kategórie:

  1.  zamestnanec banky - hypotekárny špecialista VIAC
  2.  leasingový špecialista VIAC
  3.  sprostredkovateľ poistenia (VFA) VIAC
  4.  sprostredkovateľ stavebného sporenia (VFA) VIAC
  5.  sprostredkovateľ DSS VIAC

Nie sme MLM. Venujeme sa výlučne obchodu a akvizíciám nových klientov, preto nemáme čas na zaškoľovanie nováčikov. Neponúkame pracovné miesto, ani fixný plat. Ponúkame obchodné partnerstvo. U nás nemáte žiadny mesačný ani kvartálny plán. Výška provízie je úmerná vášmu úsiliu a schopnostiam rozširovať váš vlastný kmeň. Venujete sa iba rozvoju vášho obchodu a vaším klientom. V spolupráci s nami pôsobíte na trhu ako samostatný podnikateľ alebo samostatná firma, pričom máte možnosť využívať výhody medzinárodnej obchodnej siete - zázemie silnej spoločnosti, vytváranie najlepších podmienok pre rozvoj, samostatnosť v rozhodovaní, možnosť odborného vzdelávania a účasť na školeniach, využitie odborných znalostí, inteligentný a prehľadný informačný systém