NextFin s.r.o.

Fakturačné údaje:
Komenského 665/8
956 18 Bošany
IČO: 45 628 092
DIČ: 2023055474

email:  info@nextfin.sk
web:    http://www.nextfin.sk

Office
Bošany, SNP 149
1. poschodie
08.00 - 18.00 hod.

Info linka
08.00 – 20.00 hod.
0911 422 488

Bankové spojenie
Tatrabanka
číslo účtu: 2920840722/1100

Spoločnosť NextFin s.r.o. vznikla zápisom 
do Obchodného registra 
Okresného súdu Trenčín, 
Vložka číslo: 23190/R. 
Registračné číslo v NBS 148405

Polia označené * sú povinné.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Mapa