SPROSTREDKUJEME VÁM ZMLUVY V TÝCHTO OBLASTIACH

-          poistenie nehnuteľného majetku: budovy, stavby, výrobné haly, prevádzky

-          poistenie hnuteľného majetku: stroje zariadenia,

-          poistenie vozidiel: zákonné , havarijné, GAP

-      poistenie enviromentálnych škôd

-          poistenie podnikateľských rizík

-          poistenie všeobecnej zodpovednosti

-          poistenie profesnej zodpovednosti

-          úrazové poistenie zamestnancov

-          leasing áut, strojov, zariadení

-          podnikateľské a investičné úvery