MANAŽMENT POISTNEJ UDALOSTI

Komunikácia s poisťovňami pri poistných udalostiach je komplikovaná a náročná na čas, ale aj na rozsiahlu administratívu. Maximálne pre vás zefektívnime celý proces likvidácie poistnej udalosti a dohliadneme na to, aby ste neboli znevýhodnený na svojich právach. Komplexne vás zastrešíme tak, aby ste mali s likvidáciou škody minimálne starosti a ušetril čas.

-          poskytneme vám odbornú telefonickú konzultáciu pred vykonaním prvotných úkonov

-          koordinujeme celý proces aktívnou komunikáciou s poisťovňou

-          dohliadame nad bezproblémovým priebehom

-          informujeme vás o aktuálnom stave a o konečnom výsledku