BEZPLATNÉ PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

Externe spolupracujeme s právnickou kanceláriou, ktorá sa špecializuje výhradne na riešenie sporov s komerčnými poisťovňami. Jej špecialisti sú pripravení vás zastupovať pri prípadnej poistnej udalosti, a to v prípadoch ak nebudete spokojní finančnými nárokmi v adekvátnom rozsahu. V prípade, že bude právo na vašej strane a  spor vyhráte, právnická kancelária si účtuje poplatok, zvyčajne vo výške 10%-30% z vymoženej platby. V prípade, že bude právo na strane poisťovne, za služby právnickej kancelárie neplatíte. Túto službu môžete využiť aj keď nie ste naším klientom. KONTAKTUJTE NÁS