PRAVIDELNÝ SERVIS A PORADENSTVO

Sledujeme výročie každej jednej vašej zmluvy. Pred jej výročím vám vypracujeme protiponuky. Porovnáme a vyhodnotíme ich. Posúdime kvalitatívnu úroveň v pomere s cenou. Ak bude treba urobiť zmenu, zabezpečíme za vás všetky administratívne úkony.