KTO SME

 

Sme mladá, rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2010 zápisom do Obchodného registra. Sme podriadeným finančným agentom pre oblasť poskytovania úverov, poistenia a zaistenia, prijímania vkladov.

Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok nám Národná Banka Slovenska pridelila registračné číslo: 148405.

Pôsobíme v oblasti finančného trhu, v regióne západného Slovenska. Venujeme sa sprostredkovaniu finančných služieb pre fyzické aj právnické osoby. Sme privátnym bankárom a zároveň nezávislým poisťovacím maklérom. Sme členom medzinárodnej skupiny INSIA

Na trhu sprostredkovania finančných služieb pôsobíme nepretržite už od roku 2000, naše skúsenosti z bankového sektora siahajú do roku 1996. Tieto viac ako 15 ročné skúsenosti sú zárukou kvality, vysokej odbornosti a profesionality ale zároveň aj záväzkom do budúcnosti