Cestovné poistenie

Nezabudnite na cestovné poistenie na dovolenku

Leto je predo dvermi a ak počas dovolenky budete tráviť čas mimo Slovenska, nezabudnite si do batožiny pribaliť aj cestovné poistenie.

Mnohí dovolenkári už na vlastnej koži pocítili, že cestovné poistenie má svoj význam. Nepríjemnosti spojené s poruchou auta na diaľnici, niekoľkohodinové čakanie na meškajúci let, úrazy, zlomeniny, zažívacie ochorenia, infekcie, zápaly , poškodenie cudzieho majetku či krádež osobných vecí. S týmito udalosťami sa najčastejšie stretávame na dovolenkách v zahraničí.

Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste znášali náklady na tieto udalosti, alebo dokonca prevoz späť na Slovensko, uzatvorte si pred cestou do zahraničia komerčné cestovné poistenie. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pokrýva náklady na ošetrenie, lieky, hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a tiež repatriáciu na Slovensko. Vhodným výberom pripoistenia si dokonca zabezpečíte ošetrenie aj u súkromného lekára, non-stop asistenčnú službu, náhradu nákladov spojených s krádežou batožiny, úrazy ale aj zodpovednosť za škodu na majetku a na zdraví, ktorú by ste spôsobili tretej osobe. Pripoistiť si môžete dokonca aj storno objednanej služby - letenka, ubytovanie, celý zájazd.